امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۰۴:۱۴

پدیده هیدرولیک و پنوماتیک

پدیده هیدرولیک و پنوماتیک ، مشاوره , طراحی , ساخت کلیه سیستم های هیدرولیکی و پنیوماتیکی ، مشاوره صادفانه و متعهدانه و در کمال حسن نیت در کلیه امور مربوط به هیدرولیک و پنیوماتیک ، طراحی و ساخت انواع لوازم هیدرولیکی و پنیوماتیکی با بهترین قطعات . ، واردات انواع قطعات فوق العاده با کیفیت هیدرولیکی و پنیوماتیکی از کشور های آلمان و ایتالیا
مشخصات کلی

پدیده هیدرولیک و پنوماتیک

  • تولید کننده
  • گروه صنعتی
  • فروشگاه و نمایندگی
  • پیمانکار
  • توزیع کننده
  • تامین کننده
  • مهندس ، مشاور ، مجری
  • صادر کننده
  • وارد کننده

پدیده هیدرولیک و پنوماتیک

پدیده هیدرولیک و پنوماتیک ، واردات انواع قطعات با کیفیت هیدرولیکی و پنیوماتیکی ساخت کشور ایتالیا ، واردات انواع قطعات با کیفیت هیدرولیکی و پنیوماتیکی ساخت کشور آلمان ، شیر هیدرولیک , پمپ هیدرولیک , شیر پنیوماتیک ,جک هیدرولیک
جک پنیوماتیک , پاورپک هیدرولیک , فشار شکن هیدرولیک ، واحد مراقبت پنیوماتیک
پدیده هیدرولیک و پنوماتیک ، مشاوره , طراحی , ساخت کلیه سیستم های هیدرولیکی و پنیوماتیکی ، مشاوره ، طراحی و ساخت انواع جک های با کیفیت هیدرولیکی و پنیوماتیکی
مشاوره، طراحی ، ساخت SUB PLATE هیدرولیکی و پنیوماتیکی ، مشاوره ، طراحی و ساخت انواع پاورپک های هیدرولیکی

بازرگانی و تجارت
  • ایران
سوابق اجرایی
 شیر هیدرولیک , پمپ هیدرولیک  , شیر پنیوماتیک ,جک هیدرولیک
جک پنیوماتیک , پاورپک هیدرولیک , فشار شکن هیدرولیک
واحد مراقبت پنیوماتیک